RoboSoft

RoboSoft

• Mostra el nivell de sal a la pantalla.
• Il·luminació del dipòsit de la sal, millor visibilitat, facilitat a la càrrega i revisió del dipòsit més exhaustiva.
• Indica el cabal tractat.
• Indica la posició de la vàlvula durant la regeneració.
• Indica el temps restant de cada cicle.