Esybox Max

Esybox Max

No és només una gran bomba. És sobretot un nou concepte en la indústria dels grups de pressió: l'evolució natural de la línia Esybox.