Compact 700

Compact 700

Eficiència i estalvi.

Tecnologia avançada amb components d'alta qualitat que garanteixen resultats fiables i duradors.

• Equip descalcificador compacte.
• Ideal per a habitatges unifamiliars de 1 a 5 persones.
• Programador Sèrie Logix. Electrònic, permet automatitzar el cicle de regeneració amb fàcils ajustaments.
• Dues possibilitats de control al mateix programador:
• Control volumètric.
• Anticipa la regeneració de manera automàtica en funció del consum diari mitjançant un comptador integrat a la vàlvula, per economitzar aigua i sal regenerant.
• Control cronomètric.
• Programació de la freqüència de regeneració per temps.
• Fàcil instal·lació i manteniment.